0548725061 info@invented.nl

Strategie

STRATEGIE

Hoe weten we dat we er zijn? 

Door de ambitie te koppelen aan meetbare resultaten krijgen medewerkers inzicht hoe ze concreet een bijdrage leveren aan het grotere geheel. 

 

Organisaties die werken volgens het strategisch plan van OKR’s

AMBITIE

“Waar gaan we naartoe”

STRATEGIE

“Hoe weten we of we er zijn”

REALISATIE

“Wat moeten we doen”