0548725061 info@invented.nl

Tarieven Masterclass

Tijdens onze Masterclass Time Management behandelen we ons Resultaatgericht Plansysteem (RPS). Deze methodiek bestaat uit drie pijlers.
Alle pijlers worden behandeld tijdens onze masterclass.
Hieronder tref je een overzicht van de inhoud per pijler en de onderwerpen die aan bod komen tijdens onze masterclass.

Ambitie

 • Waar willen we naartoe?
 • Waar komt voldoening vandaan?
 • De missie van je organisatie en functie
 • Wat is Time management?
 • Effectiviteit en efficiëntie

Strategie

 • Hoe weten we dat we er zijn?
 • Ambitie koppelen aan meetbare resultaten
 • Prioriteiten stellen en doelen behalen
 • Richting scherp in beeld
 • Belangrijkste werkzaamheden bepalen

Realisatie

 • Wat moeten we doen?
 • Grip op je dagindeling
 • Omgaan met verstoringen en afleiding
 • Rust in je hoofd en werk
 • Overzicht en controle over al je activiteiten
 • Slim organiseren van je activiteiten
 • Verstandig omgaan met alle informatiestromen via mail, telefoon etc.
 • Een goed vergaderritme

Tarieven zijn inclusief afstemmend gesprek, voorbereiding, nulmeting, voorbereidende mail, tussentijds contact, audio-visuele apparatuur en reistijd. Exclusief BTW en reiskosten á 0,38 ct per kilometer.